Vítejte ve Fytofontana Stem cells a našich podmínkách (dále jen „Smlouva“). Tato smlouva je důležitá a obsahuje podmínky, které ovlivňují vaše zákonná práva, proto si ji prosím pečlivě přečtěte.

Fytofontana Stem cells je značka společnosti Herb-Pharma AG registrované ve Švýcarsku. Naše registrovaná adresa je Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich.

Přístupem na webové stránky nebo jejich používáním, včetně mobilních aplikací, které poskytujeme, souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami obsaženými v této smlouvě a všemi ostatními podmínkami, které jsou zde zahrnuty formou odkazu. Některé ze Služeb mohou podléhat dalším podmínkám, které čas od času specifikujeme; vaše používání takových Služeb podléhá těmto dodatečným podmínkám, které jsou do této smlouvy začleněny formou odkazu. Tato smlouva se vztahuje na všechny uživatele stránek.

Smlouvu můžeme čas od času upravit. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou smlouvy, musíte okamžitě přestat používat stránky. Jakékoli změny provedené poté, co jste zadali objednávku, tuto objednávku neovlivní, ledaže by nás k provedení změny vyžadoval zákon.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Veškerá práva duševního vlastnictví na jakýkoli obsah těchto stránek (včetně textu, grafiky, softwaru, fotografií a jiných obrázků, videí, zvuku, ochranných známek a log) jsou majetkem společnosti Herb-Pharma AG.

Neoprávněné použití obsahu může vést k porušení autorských práv, ochranných známek a dalších zákonů. Nemáte žádná práva k obsahu nebo k němu a nebudete obsah používat, kopírovat ani zobrazovat, včetně, ale bez omezení na použití rámování nebo zrcadel, s výjimkou případů povolených touto smlouvou. Žádné jiné použití není povoleno bez našeho předchozího písemného souhlasu. Na jakékoli kopii, kterou obsahu vytvoříte, si musíte ponechat veškerá autorská práva a další vlastnická upozornění obsažená v původním obsahu. Nesmíte obsah prodávat, převádět, přidělovat, licencovat, poskytovat na něj sublicence nebo upravovat obsah ani reprodukovat, zobrazovat, veřejně předvádět, vytvářet odvozenou verzi, distribuovat nebo jinak používat obsah jakýmkoli způsobem pro jakýkoli veřejný nebo komerční účel. Použití nebo zveřejnění jakéhokoli Obsahu na jakékoli jiné webové stránce nebo v počítačovém prostředí v síti pro jakýkoli účel je výslovně zakázáno. Pokud porušíte kteroukoli část této smlouvy, vaše právo na přístup a/nebo používání obsahu a stránek automaticky skončí a vy okamžitě zničíte všechny kopie, které jste z obsahu vytvořili.

OBSAH

Čas od času můžeme změnit formát a obsah Stránek. Souhlasíte s tím, že stránky používáte „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ a na vaše vlastní riziko.

I když se snažíme zajistit, aby všechny informace obsažené na Stránce (jiné než jakýkoli obsah vytvářený uživateli) byly správné, není to zamýšleno jako autorita nebo rada, na kterou je třeba se spolehnout. Než začnete na základě takových informací jednat, měli byste se informovat u nás nebo u příslušného zdroje informací.

Nedáváme ani neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku, pokud jde o přesnost, úplnost, aktuálnost, správnost, spolehlivost, integritu, kvalitu, vhodnost pro účel nebo originalitu jakéhokoli obsahu stránek a v plném rozsahu povoleném zákonem všechny předpokládané záruky, podmínky nebo jiné podmínky jakéhokoli druhu jsou tímto vyloučeny a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku toho, že vy nebo kdokoli jiný používá stránky nebo se spoléhal na jakýkoli jejich obsah.

Nemůžeme a nezaručujeme, že jakýkoli obsah Stránek bude bez virů a/nebo jiného kódu, který může mít kontaminující nebo destruktivní prvky. Je vaší odpovědností zavést vhodná bezpečnostní opatření IT (včetně antivirových a jiných bezpečnostních kontrol), abyste splnili vaše konkrétní požadavky na bezpečnost a spolehlivost obsahu.

EXTERNÍ ODKAZY

Stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na externí stránky, které mohou obsahovat odkazy na nabídky a propagační akce třetích stran. Zahrnujeme je, abychom vám poskytli přístup k informacím, produktům nebo službám, které by pro vás mohly být užitečné nebo zajímavé. Nejsme zodpovědní za obsah těchto stránek ani za nic, co poskytují, a nezaručujeme, že budou nepřetržitě dostupné. Skutečnost, že uvádíme odkazy na takové externí stránky, neznamená žádnou podporu nebo spojení s jejich provozovateli nebo propagátory.

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete nás kontaktovat na následující adrese: Herb-Pharma AG , Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švýcarsko , nebo na následující e-mailové adrese: home@herb-pharma.com