Dr Sobeslav Fiker


Svůj život zasvětil výzkumu a ochraně pokožky. Byl jedním z nejkvalifikovanějších lidí v Evropě v oblasti hodnocení kosmetických výrobků. Cílem jeho dlouhodobé práce bylo studium regenerace poškozené pokožky v důsledku vlivů vnějšího prostředí.

Už v počátcích své praxe upoutal jeho pozornost problém stárnutí pokožky a výzkumy věnoval především této myšlence. Jeho práci charakterizuje inovativní myšlení a nadšení pro výzkum. Vyvinul unikátní kombinaci rostlinných kmenových buněk a aktivátoru humánních kmenových buněk, TrioStem3 komplex, který je obsažen v kosmetické řadě Fytofontana Stem Cells švýcarské společnosti Herb-pharma AG.

Vědeckou práci Dr. Fikera významně ovlivnila řada výzkumů. Především jde o vědecké výzkumy kmenových buněk Johna B. Gurdona a Jamanaka Šinju, které byly v roce 2012 oceněny Nobelovou cenou, a o ocenění Stanleyho Cohena, kterému v roce 1986 byla udělena Nobelova cena za objevení epidermálního růstového faktoru.

Dr Fiker zemřel v roce 2012 ve věku 85 let, ale jeho 

Ocenění a členství v odborných organizacích

- Pracoval v komisi pro fytofarmaka a homeopatika při komisi pro nová léčiva Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

- Vytvořil skupinu odborníků pro hodnocení a posuzování kosmetických výrobků. Na základě těchto zkušeností vytvořil Národní referenční laboratoř pro kosmetické prostředky.

- Pověřen jednáním se zástupci COLIPA (Evropská federace kosmetického průmyslu) s cílem vytvořit český předpis na kosmetické prostředky (realizace 1998).

- Člen sekce dermatologické alergologie a profesionálních dermatóz Československé dermatologické společnosti J. E. Purkyně.

- Člen výboru (do r. 2002 předseda) Společnosti kosmetických chemiků, nyní Kosmetologické společnosti České republiky.

Praxe

- Státní zdravotní ústav v Praze

- Švýcarsko, Kožní klinika Zürich,

- Francie, prof. Thiers, Dr. Guillot

- Francie, výzkumné laboratoře světových kosmetických firem L'Oréal, Dior, ROC, ElidaGibs.

- Herb-Pharma AG, Výzkum, Zürich, Švýcarsko