Üdvözöljük a Fytofontana Stem cells oldalán és a Felhasználási Feltételeinkben („Megállapodás”). Ez a megállapodás fontos, és olyan feltételeket tartalmaz, amelyek befolyásolják az Ön törvényes jogait, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el. 

A Fytofontana Stem cells a Herb-Pharma AG Svájcban bejegyzett cég márkaneve. Bejegyzett címünk: Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich. 

Az általunk biztosított webhelyek, mobilalkalmazások elérésével vagy használatával Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződésben foglalt feltételeket, valamint az itt hivatkozásként szereplő összes többi feltételt. Egyes szolgáltatásokra további feltételek vonatkozhatnak, amelyeket időről időre meghatározunk; az ilyen Szolgáltatások Ön általi használatára azok a kiegészítő feltételek vonatkoznak, amelyek hivatkozásként szerepelnek a jelen Szerződésben. Ez a megállapodás a Webhely minden felhasználójára vonatkozik.

A Szerződést időről időre módosíthatjuk. Ha nem ért egyet a Szerződés bármely módosításával, akkor haladéktalanul abba kell hagynia a Webhely használatát. A rendelés leadását követően végrehajtott változtatások nem érintik a megrendelést, kivéve, ha jogszabály kötelez bennünket a változtatás végrehajtására.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Webhely bármely tartalmára vonatkozó összes szellemi tulajdonjog (beleértve a szöveget, grafikákat, szoftvereket, fényképeket és egyéb képeket, videókat, hangokat, védjegyeket és logókat) a Herb-Pharma AG tulajdona.

A Tartalom jogosulatlan használata a szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvények megsértéséhez vezethet. Önnek nincsenek jogai a Tartalomhoz, és nem használhatja, másolhatja vagy jelenítheti meg a Tartalmat, beleértve, de nem kizárólagosan a keretek vagy tükrök használatát, kivéve, ha ezt a jelen Megállapodás lehetővé teszi. Egyéb felhasználása előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem megengedett. Meg kell őriznie az eredeti Tartalomban található összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést a Tartalomról készített minden másolaton. Nem adhatja el, nem ruházhatja át, nem ruházhatja át, nem adhatja licencbe, nem módosíthatja vagy módosíthatja a Tartalmat, illetve nem reprodukálhatja, megjelenítheti, nyilvánosan előadhatja, származtathatja, terjesztheti vagy más módon nem használhatja fel a Tartalmat semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra. Kifejezetten tilos a Tartalom bármely más webhelyen vagy hálózati számítógépes környezetben történő felhasználása vagy közzététele bármilyen célra. Ha megsérti a jelen Megállapodás bármely részét, a Tartalomhoz és a Webhelyhez való hozzáférés és/vagy használat joga automatikusan megszűnik, és haladéktalanul meg kell semmisítenie a Tartalomról készített minden másolatot.

TARTALOM

Időről időre megváltoztathatjuk a Webhely formátumát és tartalmát. Ön beleegyezik abba, hogy az oldalt „ahogy van” és „ahogy elérhető” módon használja, és kizárólag az Ön felelősségére használja.

Bár igyekszünk megbizonyosodni arról, hogy a Webhelyen található összes információ (a felhasználók által generált tartalmak kivételével) helyes, nem tekinthető tekintélynek vagy tanácsnak, amelyre támaszkodni kell. Mielőtt bármilyen ilyen információval foglalkozna, egyeztessen velünk vagy a megfelelő információforrással.

Nem vállalunk, illetve nem vállalunk garanciát a Webhely bármely tartalmának pontosságára, teljességére, aktualitására, helyességére, megbízhatóságára, integritására, minőségére, célszerűségére vagy eredetiségére vonatkozóan, és a törvény által megengedett legteljesebb mértékben minden beleértett garanciát, Ezúton kizárjuk a feltételeket vagy egyéb feltételeket, és nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön vagy bárki más használja a Webhelyet vagy annak tartalmára támaszkodik.

Nem tudjuk garantálni, és nem garantáljuk, hogy a Webhely bármely tartalma mentes lesz a vírusoktól és/vagy egyéb olyan kódoktól, amelyek szennyező vagy romboló elemeket tartalmazhatnak. Az Ön felelőssége a megfelelő informatikai biztonsági óvintézkedések (beleértve a vírusirtó és egyéb biztonsági ellenőrzéseket) bevezetése annak érdekében, hogy megfeleljen a tartalom biztonságával és megbízhatóságával kapcsolatos különleges követelményeinek.

KÜLSŐ LINKEK

A Webhely időről időre tartalmazhat külső oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyek harmadik felek ajánlataira és promócióira mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezeket azért tesszük bele, hogy hozzáférést biztosítsunk az Ön számára hasznosnak vagy érdekesnek talált információkhoz, termékekhez vagy szolgáltatásokhoz. Nem vállalunk felelősséget ezen oldalak tartalmáért vagy az általuk nyújtott szolgáltatásokért, és nem garantáljuk, hogy azok folyamatosan elérhetőek lesznek. Az a tény, hogy ilyen külső oldalakra mutató hivatkozásokat adunk meg, nem jelenti az üzemeltetőik vagy hirdetőik támogatását vagy társulását.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Felveheti velünk a kapcsolatot a következő címen: Herb-Pharma AG, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Svájc, vagy a következő e-mail címen: home@herb-pharma.com